Arbeidsconflict en Vaststellingsovereenkomst

Ontslag-ConsultAls uw werkgever vindt dat u onvoldoende functioneert kan dat uiteindelijk leiden tot een ontslagprocedure. Als werknemer zult u zich daar uiteraard tegen willen verzetten. De gevolgen van een mogelijk ontslag zijn voor u immers groot. Zo loopt u niet alleen het risico om uw baan te verliezen, maar zal uw werkgever meestal geen -of slechts een beperkte- ontslagvergoeding willen geven. Of de rechter of UWV een ontslag accepteren hangt in de praktijk af van een aantal voorwaarden.

  • Structureel karakter

Er moet sprake zijn van een structureel probleem. Het is niet voldoende dat u tijdelijk, bijvoorbeeld door ziekte of familieomstandigheden, niet optimaal presteert;

  • Voldoende bewijslast

De bewijslast ligt bij de werkgever. Hij moet rechter of UWV ervan kunnen overtuigen dat er sprake is van slecht presteren en dat u daar meerdere malen op bent gewezen. Doorgaans lukt dat alleen aan de hand van schriftelijke stukken zoals beoordelings- en functioneringsverslagen, (waarschuwings)brieven en e-mails. Als de werkgever geen goed dossier kan overleggen, is de kans groot dat de ontslagaanvraag wordt afgewezen. Het kan ook zijn u uiteindelijk een hogere ontslagvergoeding krijgt;

  • Verbetertraject

Uw werkgever moet u tussentijds voldoende tijd en middelen hebben geboden om beter te gaan functioneren. Bijvoorbeeld door het aanbod om aanvullende cursussen en opleidingen te volgen;

Als aan een of meer van deze voorwaarden niet is voldaan is, maakt u een goede kans om het ontslag met succes aan te vechten. Wacht daarbij niet te lang met het inschakelen van juridische ondersteuning.

  • Bezwaar maken

Als u tijdens een functioneringsgesprek of beoordeling te maken krijgt met in uw ogen onterechte kritiek, reageer hier dan direct op. Het spreekt voor zich dat u een schriftelijk verslag van dit gesprek niet voor akkoord moet ondertekenen. Uw reactie kunt u het beste ook schriftelijk aan uw werkgever kenbaar maken. Geef daarbij puntsgewijs aan waarom u het niet eens bent met de verwijten. Het is ook niet verstandig om vrijwillig in te stemmen met een vrijstelling van werkzaamheden. Lever ook uw auto, telefoon of laptop niet zomaar in. .Het lijkt dan namelijk alsof u zich al heeft neergelegd bij de beƫindiging van uw dienstverband..

Ontslagvergoeding

Of u recht heeft op een ontslagvergoeding hangt af van uw specifieke omstandigheden. Hoe minder terecht de kritiek op uw functioneren blijkt, hoe hoger de kans op een (forse) ontslagvergoeding.

Vaststellingsovereenkomst

Wanneer u een arbeidsrelatie gaat beƫindigen dan worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Hier staan zaken in vermeld zoals waarom de ontbinding tot stand komt wat uw maandsalaris was, vakantiegeld, eindafrekening, geheimhoudingsplicht, ontslagvergoeding en meer. Voor meer informatie omtrent de vaststellingsovereenkomst kunt u het beste even kijken op deze pagina. Daar vindt u alle informatie omtrent ontslag en kunt u gratis advies inwinnen.

Comments are closed.